UA-138678613-1

Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Grodziec w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rocznik: 2020 Pozycja: 7660 Data ogłoszenia: 8 października 2020 jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7660

Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rocznik: 2019 Pozycja: 1451 Data ogłoszenia: 8 lutego 2019 jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1451

Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rocznik: 2019 Pozycja: 1450 Data ogłoszenia: 8 lutego 2019 jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1450

Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Gminy Grodziec w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Grodziec

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Rocznik: 2018 Pozycja: 5201 Data ogłoszenia: 29 czerwca 2018 jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5201

Zatrzymaj banner przewijany