UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Wójt Gminy Grodziec ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicz

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr GKRPA.0050.282.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

Otwarty konkurs: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty pn. konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2017 roku w formie wsparcia pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych...

Przyjmowanie ofert

Przyjmowanie ofert na kurs operatora koparko -ładowarki dla 3 osób w ramach realizowanego projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i podniesienie kompetencji zawodowej wśród mieszkańców gminy Grodziec”

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr FN.0050.100.2012 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 września 2012 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) &nbs

Zatrzymaj banner przewijany