UA-138678613-1

Do Parlamentu UE

Wybierz rok

Informacja dla osób niepełnosprawnych

I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Grodziec W celu umożliwienia osobom niepełnos

INFORMACJA dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

INFORMACJA dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.  

Informacja dotycząca spisu wyborców

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – spis wyborców Dopisanie do spisu wyborców Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. 12.05.2014r. może być dopisany

Informacja Wójta Gminy Grodziec o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA WÓJTA GMINY GRODZIEC Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Zatrzymaj banner przewijany