UA-138678613-1

Postępowanie z odpadami

Wybierz rok

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawiarających azbest

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest Rada Powiatu Konińskiego przyjęła nowy wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie obowiązywał od stycznia 2016r. Wzór wniosku wr

Zawiadomienie Wójta Gminy Grodziec

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowla

Informacja Wójta Gminy Grodziec

INFORMACJA Wójta Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru odpadów ulegających biodegradacji należy zgłosić w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63

Zatrzymaj banner przewijany