UA-138678613-1

Komunikaty (2012)

Wybierz rok

Informacja

INFORMACJA Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 24 grudnia 2012 roku (WIGILIA) Urząd Gminy w Grodźcu będzie czynny od godz. 7:45 do godz. 12:00. &

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”

Grodziec, dnia 23 listopada 2012 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6733.2.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dn. 10 października 2012r. RG.6733.2.2012 O B W I E S Z C Z E N I E

Zatrzymaj banner przewijany