UA-138678613-1

Komunikaty (2014)

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

Grodziec, dnia 30 grudnia 2014 roku RG.271.12.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekracz

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dnia 12 grudnia 2014 roku RG.6733.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. &n

Informacja

Grodziec, dnia 5.12.2014r. &n

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.223.2014 Wójta Gminy Grodziec w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 399 obręb geodezyjny Królików) w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.223.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 399 obręb geodezyjny Królików) w roku 2014 Na podstawie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 04 listopada 2014 roku RG.6733.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i §

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach

Grodziec, dnia 29 października 2014 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku2

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.215.2014 Wójta Gminy Grodziec w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 399 obręb geodezyjny Królików) w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.215.2014 Wójta Gminy Grodziec z dnia 22 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 399 obręb geodezyjny Królików) w roku 2014 Na podstawie...

Zatrzymaj banner przewijany