UA-138678613-1

Komunikaty (2015)

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.4.13.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Grodziec, dnia 16 grudnia 2015 roku RG.6220.4.13.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie a

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.4.10.2015 o zakończeniu postępowania.

Grodziec, dnia 03 grudnia 2015 roku RG.6220.4.10.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.4.7.2015 o wydaniu postanowienia.

Grodziec, dnia 23 listopada 2015 roku RG.6220.4.7.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec dotyczące wynajęcia lokalu użytkowego.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy usytuowany w Grodźcu przy ul. Głównej 38, o powierzchni użytkowej 73,66 m². Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1 m² wynosi 11 zł/m² netto + VAT. Czynsz płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do stawki...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 16 listopada 2015 roku RG.6733.3.11.2015 O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6733.4.2.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 16 listopada 2015 roku RG.6733.4.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatrzymaj banner przewijany