UA-138678613-1

Komunikaty (2016)

Wybierz rok

Informacja

INFORMACJA W DNIU 23.12.2016 ROKU URZĄD GMINY GRODZIEC CZYNNY DO GODZINY 13.00 KASA CZYNNA DO GODZ. 12.00 Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

Grodziec, dnia 6 grudnia 2016 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i inny...

Otwarty konkurs ofert 2016 dla klubów sportowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RP.0050.167.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2016 roku Otwarty konkurs ofert 2016 dla klubów sportowych Wójt Gminy Grodziec działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn.”Muzyka dla wszystkich”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IP.0050.164.2016 Wójta Gminy Grodziec z dnia 4 listopada 2016 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację z

Zatrzymaj banner przewijany