UA-138678613-1

Komunikaty (2018)

Wybierz rok

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” w ramach tzw. „Małego grantu”.

Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 07 grudnia 2018 r. IP.525.4.2018 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej”.

Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w m. Królików 78B, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany