UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017".

Grodziec, dnia 20 września 2016 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”. &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6220.6.7.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Grodziec, dnia 06 września 2016 roku RP.6220.6.7.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. działki numer 463 z działką numer 466 w obrębie Junno Gmina Grodziec

Grodziec, dnia 26 sierpnia 2016 roku RP.6830.1.2016 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. działki numer 463 z działką numer 466 w obrębie Junno Gmina Grodziec Zamawiający: Gmina...

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. działki numer 169 z działką numer 164/4 w obrębie Grądy Stare Gmina Grodziec

Grodziec, dnia 26 sierpnia 2016 roku RP.6830.2.2016 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. działki numer 169 z działką numer 164/4 w obrębie Grądy Stare Gmina Grodziec Zamawiający: Gmina...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6733.4.13.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 16 sierpnia 2016 roku RP.6733.4.13.2016 O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6733.5.12.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 16 sierpnia 2016 roku RP.6733.5.12.2016 O B W I E S Z C Z E N I E

Zatrzymaj banner przewijany