UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2011 roku w formie wsparcia pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr FN.0050.40.2011 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2011 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs...

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec

Grodziec, dnia 06 kwietnia 2011 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacja

Zatrzymaj banner przewijany