UA-138678613-1

Komunikaty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego
pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert,  tzw. „Małe Granty”).

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 16 sierpnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11 lub mailowo na adres: agnieszka.szczecinska@grodziec.pl.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Szczecińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2017 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 637
23 sierpnia 2017 13:01 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_stowarzyszenie_klub_seniorow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 15:15 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [formularz_uwag_do_oferty_senior_dla_seniora.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 15:15 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [maly_grant_oferta_senior_dla_seniora.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany