UA-138678613-1

Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.

Grodziec, dnia 09.10.2017 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.


 Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
w roku 2018”


1.
      Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.


2.
      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji          - 17.10.2017 r.
Data zakończenia konsultacji          - 24.10.2017 r.


3.
      Formy konsultacji

1)    przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)    umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń

urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag
drogą  elektroniczną na adres mailowy: ug@grodziec.pl


4.
     Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
www.grodziec.pl/zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/.  

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/  Anna Andrzejewska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Rowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2017 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 644
09 października 2017 13:37 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 13:25 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [formularz_kosultacji__zalacznik_do_regulaminu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 13:24 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [uchwala_nr__organizacje_pozarzadowe_2017_rok__projekt_z_dn06122016_r. doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany