UA-138678613-1

Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

Grodziec, dnia 01.10.2018 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec


O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

 

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”


1. Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji - 09.10.2018 r.
Data zakończenia konsultacji - 15.10.2018 r.

3. Formy konsultacji

1) przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2) umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@grodziec.pl

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
   www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
   www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Rowińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 476
01 października 2018 15:01 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 14:55 (Radosław Matecki) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 14:55 (Radosław Matecki) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany