UA-138678613-1

Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

Grodziec, dnia 26.09.2019 roku

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

 

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”

1. Przedmiot konsultacji: 
Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 
Data rozpoczęcia konsultacji - 04.10.2019 r.
Data zakończenia konsultacji - 10.10.2019 r.

3. Formy konsultacji 
1) przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, 
2) umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@grodziec.pl

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu: 
www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/ 

www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/. 


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2019 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 390
26 września 2019 11:23 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2019 11:21 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2019 11:20 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [formularz_kosultacji_zalacznik_do_regulaminu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany