UA-138678613-1

Wymiar Podatków

Do zadań stanowiska ds. Wymiaru Podatków należy prowadzenie spraw związanych z ich wymiarem , a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji podatników,
2) wymiar podatków,
3) nanoszenie zmian w kartach gospodarstw,
4) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
5) ulgi inwestycyjne z tytułu nabycia gruntu, zwolnienia podatkowe,
6) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków,
7) opracowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków,
8) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków.
9) prowadzenie postępowań i dokonywanie zmian w związku ze sprzedażą, nabyciem gruntu, nieruchomości lub pojazdu, prowadzeniem działalności gospodarczej,
10) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
11) współpraca z KRUS w zakresie kart nieczynnych dot. opłacania składek,
12) wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw.

Stanowiska

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2016 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2458
09 lipca 2019 14:25 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
02 stycznia 2017 09:36 (Joanna Rowińska) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
12 maja 2016 14:57 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany