UA-138678613-1

Kontrola Zarządcza

Do zadań stanowiska Kontroli Zarządczej należy:

1. zapewnienie realizacji celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
2. dostarczenie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji, sygnalizowanie naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości oraz ewentualne nadużycia i inne uchybienia;
3. ustalanie zasad, planów i standardów działań;
4. prowadzenie czynności kontrolnych zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznych;
5. przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie kontroli wewnętrznych;
6. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu;
7. dokumentowanie przebiegu i wyników kontroli oraz prowadzenie akt stałych i sprawozdawczości z wykonania planu kontroli wewnętrznych;
8. wykonywanie czynności kontrolnych na wniosek Wójta lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z Wójtem, których celem jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz zapewnienie dyscypliny finansów publicznych podległych jednostek organizacyjnych;
9. współdziałanie z pracownikami Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie działań kontrolnych i instruktażowych.

Stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2016 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1605
12 maja 2016 14:59 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych jednostki.
12 maja 2016 14:19 (Joanna Rowińska) - Dodanie stanowiska: Inspektor .
12 maja 2016 13:58 (Joanna Rowińska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany