UA-138678613-1

Inne zamówienia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na zamówienie o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” IP.271.2.4.2019 Oferty należy składać do 12.07.2019...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami". Znak sprawy: IP.271.2.2.2019

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami" Oferty należy składać do 14.06.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe...

Zatrzymaj banner przewijany