UA-138678613-1

Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami". Znak sprawy: IP.271.2.2.2019

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków i obiektów budowlanych wraz z istniejącymi instalacjami" Oferty należy składać do 14.06.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe...

Zatrzymaj banner przewijany