UA-138678613-1

Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka”. Oferty należy składać do 18.06.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak”. Oferty należy składać do 10.04.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa”. Oferty należy składać do 29.03.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na działkach”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na działkach” Oferty należy składać do 30.01.2018 r. do godziny 15:00.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec" Oferty należy składać do 19.10.2017 r. do godziny 11.00 Szczeg&oacu

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 582 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 583/1, 583/2, 575, 581 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 23 sierpnia 2017 roku IP.6830.3.2017 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 582 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji grunt&oacut...

Zatrzymaj banner przewijany