UA-138678613-1

Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 210/1, 244, 203 obręb Junno.

Grodziec, dnia 16 sierpnia 2017 roku IP.6830.4.2017 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruch

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 586/1, 585/1, 575 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 07 lipca 2017 roku IP.6830.1.2015 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer

Zaproszenie do składania ofert na "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec"

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec". Oferty należy składać do 21.06.2017 r. do godziny 10.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą...

Zaproszenie do składania ofert na "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec"

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec". Oferty należy składać do 16.06.2017 r. do godziny 10.00 Szczegółowe i

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 586/1, 585/1, 575 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 05 czerwca 2017 roku IP.6830.1.2015 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z ni

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 586/1, 585/1, 575 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 17 maja 2017 roku IP.6830.1.2015 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta – Junno, Stara Huta - Mokre”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Lipice - Nowa Huta, Nowa Huta – Junno, Stara Huta - Mokre”. Oferty należy składać do 25.05.2017 r. do godziny...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w m. Królików na działce nr 255 obręb Królików”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w m. Królików na działce nr 255 obręb Królików”. Oferty należy składać do 18.05.2017...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont remizy OSP w Królikowie”

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont remizy OSP w Królikowie”. Oferty należy składać do 15.05.2017 r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie...

Zatrzymaj banner przewijany