UA-138678613-1

Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie”.

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie”. ...

Zatrzymaj banner przewijany