UA-138678613-1

Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NA WYKONANIE ZADANIA PN. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska – dokumentacja" "Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie – dokumentacja"

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na zamówienie o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” IP.271.2.4.2019 Oferty należy składać do 12.07.2019...

Zatrzymaj banner przewijany