Inne zamówienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielołęka”. Oferty należy składać do 18.06.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak”. Oferty należy składać do 10.04.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Lipowa”. Oferty należy składać do 29.03.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać...

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na działkach”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na działkach” Oferty należy składać do 30.01.2018 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec"

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec" Oferty należy składać do 19.10.2017 r. do godziny 11.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie...

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 582 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 583/1, 583/2, 575, 581 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 23 sierpnia 2017 roku IP.6830.3.2017 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 582 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów...

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 210/1, 244, 203 obręb Junno.

Grodziec, dnia 16 sierpnia 2017 roku IP.6830.4.2017 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów...

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 586/1, 585/1, 575 obręb Grodziec.

Grodziec, dnia 07 lipca 2017 roku IP.6830.1.2015 Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów...

Zaproszenie do składania ofert na "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec"

Gmina Grodziec zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn. "Przygotowanie i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec". Oferty należy składać do 21.06.2017 r. do godziny 10.00 Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą...

Zatrzymaj banner przewijany