UA-138678613-1

Inne zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na zamówienie o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

IP.271.2.4.2019

Oferty należy składać do 12.07.2019 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach.

Grodziec, dnia 04.07.2019 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Roszak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2019 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 386
19 lipca 2019 14:55 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2019 08:39 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2019 14:24 (Radosław Matecki) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany