UA-138678613-1

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IP.6733.1.2019 Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu śr/c relacji Grodziec, Rychwał, Tuliszków, Władysławów realizowany w ramach...

IP.6733.1.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 6 marca 2019 roku IP.6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc

Zatrzymaj banner przewijany