UA-138678613-1

Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec

Mapa uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i mapa kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec , które stanowią załączniki do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec, ze względu na zbyt duże...

Zatrzymaj banner przewijany