UA-138678613-1

Nieudostępnione w BIP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach publicznych , zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wniosek o udostępnienie informacji

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... ........................ Nr PESEL / REGON:.................................................................... Adres: ...................................................................... Nr telefonu: .............................................................. ...

Zatrzymaj banner przewijany