UA-138678613-1

Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

stanowisko d/s działalności gospodarczej. pokój Nr 5 tel. 0 63 248 55 00

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: stałe, jednorazowe, gastronomia

stanowisko d/s zezwoleń alkoholowych Kasa tel. 0 63 248 55 00 wew. 41

Rejestr lokali mieszkalnych

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 16 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr lokali użytkowych

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 16 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr zasobu gruntów gminy

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr działek użytkowania wieczystego

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Zatrzymaj banner przewijany