UA-138678613-1

Rejestry i ewidencje (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: stałe, jednorazowe, gastronomia

stanowisko d/s zezwoleń alkoholowych Kasa tel. 0 63 248 55 00 wew. 41

Rejestr lokali mieszkalnych

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 16 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr lokali użytkowych

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 16 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr zasobu gruntów gminy

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr działek użytkowania wieczystego

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy

stanowisko d/s ochrony środowiska, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. Pokój Nr 11 tel. 0 63 248 55 00 wew. 24

Rejestr ochotniczych straży pożarnych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr poborowych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr przedpoborowych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej,ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Zatrzymaj banner przewijany