UA-138678613-1

Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr ochotniczych straży pożarnych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr poborowych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr przedpoborowych

stanowisko d/s wojskowych, obrony cywilnej,ochrony przeciwpożarowej i archiwum. Pokój Nr 1 tel. 0 63 248 55 00 wew. 35

Rejestr przypisów i odpisów podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatków Pok. Nr 16 Tel. 0 63 248 55 00 wew. 28

Rejestr umorzeń i odroczeń podatków

Sekretariat Pok. Nr 7 tel. 0 63 248 55 00 wew. 27

Rejestr wymiarowy

Stanowisko ds. wymiaru podatków Pok. Nr 16 Tel. 0 63 248 55 00 wew. 28

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Grodziec

Stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych Pok. Nr 14 Tel. 0-63 248 55 00 w. 30

Rejestr Uchwał Rady Gminy Grodziec

Stanowisko ds. organizacyjnych i samorządowych Pok. Nr 14 Tel. 0-63 248 55 00 w. 30

Rejestr byłych mieszkańców

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Zatrzymaj banner przewijany