UA-138678613-1

Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr wyborców

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 m-cy

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Rejestr pobytów czasowych cudzoziemców

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 2 m–cy

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Rejestr stałych mieszkańców obejmujący wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy

Stanowisko ds. ewidencji ludności Pok. Nr 1 Tel. 0-63 248 55 00 w. 35

Zatrzymaj banner przewijany