UA-138678613-1

Prezydenckie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

WYBORCA na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie ( form.1) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 19 maja 2015 r. może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żą...

Udzielenie pełnomocnictwa Wybory Prezydenta RP

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 14 maja 2015r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie ( do protokołu), pisemnie (form.5) telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: - imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia,...

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU

Informacja dla mieszkańców Gminy Grodziec

I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Grodziec W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym dotarcie do lokali wyborczych w dniu wyb

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA PONOWNE GŁOSOWANIE

I N F O R M A C J A INFORMUJĘ, ŻE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 24 MAJA 2015 ROKU ROZPOCZYNAJĄ PRACE W LOKALACH WYBORCZYCH OD GODZINY 6:00. &n

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU &

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

I N F O R M A C J A INFORMUJĘ, ŻE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU ROZPOCZYNAJĄ PRACE W LOKALACH WYBORCZYCH OD GODZINY 6:00.

Informacja dla mieszkańców Gminy Grodziec

I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Grodziec W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym dotarcie do lokali wyborczych w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie

Zatrzymaj banner przewijany