Postępowanie z odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r. Dnia 8 czerwca 2016 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawiarających azbest

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest Rada Powiatu Konińskiego przyjęła nowy wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie obowiązywał od stycznia 2016r. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem...

Informacja

Informacja dla Mieszkańców Gminy Grodziec W związku z przeprowadzoną analizą dotyczącą odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Grodziec za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku ustalono niewystarczający poziom segregacji odpadów. Wielu Mieszkańców, pomimo zadeklarowania selektywnego...

Zawiadomienie Wójta Gminy Grodziec

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie oraz opon i metalu. ZBIÓRKA...

Informacja Wójta Gminy Grodziec

INFORMACJA Wójta Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru odpadów ulegających biodegradacji należy zgłosić w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63 2485500 w. 35 pok. nr 1 ). Zgodnie z harmonogramem odbiór...

Zatrzymaj banner przewijany