Postępowanie z odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi po 1 lipca 2016 r. Dnia 8 czerwca 2016 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawiarających azbest

Informacja dotycząca wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest Rada Powiatu Konińskiego przyjęła nowy wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie obowiązywał od stycznia 2016r. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem...

Zatrzymaj banner przewijany