UA-138678613-1

Ogłoszenie o zawarciu umowy rok 2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy RG/341-2/10 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych:Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w 2010 roku.

 

RG.341-2/10

Grodziec, 2010-01-27

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

nazwa zamówienia:

 

,,Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w 2010 roku".

 

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

www.bip.grodziec.pl

 

2) Dnia 27-01-2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w 2010 roku.

 zawarto umowę z:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk  

  Cena wybranej oferty: 2,46   brutto za 1litr.

 

3) Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego:

 

oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) oraz spełniająca warunki zawarte w SIWZ.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 23326 - 2010 z dnia 2010-01-27. oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec.

 

                                                                                            Gmina Grodziec 

     reprezentowana  przez          

 

                                                                                                Wójta Gminy    

 

          Piotra Juszczaka

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2010 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1419
27 stycznia 2010 15:11 (Joanna Rowińska) - Zmiana treści dokumnetu.
27 stycznia 2010 15:10 (Joanna Rowińska) - Zmiana treści dokumnetu.
27 stycznia 2010 15:09 (Joanna Rowińska) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany