UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 listopada 2020 r.

GRODZIEC, DNIA 12 LISTOPADA 2020 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 19 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 8.00.

Informacja o odwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec zaplanowanego na dzień 28.10.2020 r.

Grodziec, dnia 28 października 2020 roku I N F O R M A C J A Informuje się, że odwołano wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec zaplanowane na dzień 28 października 2020 roku /środa/ na godz. 9:00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17; 62-580 Grodziec: 1) KOMISJI REWIZYJNEJ; 2) KOMISJI...

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 23 października 2020 roku OR.0002.24.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/ z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 28 października 2020 roku /tj. środ

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 28.10.2020 r.

Grodziec, dnia 23 października 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 PAŹDZIERNIKA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC 1) KOMISJA REWIZYJNA;

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 października 2020 r.

GRODZIEC, DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA /PONIEDZIAŁEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GM

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 października 2020 roku

Grodziec, dnia 13 października 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 19 października 2020 roku na godz. 15:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślub&oa

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego - 09.10.2020 r.

Grodziec, dnia 29 września 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580

Zatrzymaj banner przewijany