UA-138678613-1

Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o rerminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 4 GRUDNIA 2013 R. Z A W I A D O M

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Grodziec

Grodziec, dnia 4 grudnia 2013 roku OR.0002.32.2013

Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 21 LISTOPADA 2013 R. Z A W I A D O M I E

Zawiadomienie o posiedzeniech Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 12 LISTOPADA 2013 R. Z A W I A D O M I E N I E

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach

Grodziec, dnia 07 listopada 2013 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014” Na pods

Zatrzymaj banner przewijany