UA-138678613-1

Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

Grodziec, dnia 30 grudnia 2014 roku RG.271.12.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekracz

Informacja Wójta Gminy Grodziec

INFORMACJA Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 roku (WIGILIA) Urząd Gminy w Grodźcu będzie nieczynny. Wójt Gminy Grodziec /-/ Anna Andrzejewska

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dnia 12 grudnia 2014 roku RG.6733.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. &n

Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 11 GRUDNIA 2014 R. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 GRUDNIA /PIĄTEK/ 2014 ROKU O GODZ. 15:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY W GRODŹCU: 1)KOMISJA REWIZYJNA; 2)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA; 3)KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZE...

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.3.2014 Grodziec, dnia 11 grudnia 2014 roku &n

Informacja

Grodziec, dnia 5.12.2014r. &n

Informacja

&nbs

Zatrzymaj banner przewijany