UA-138678613-1

Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.4.13.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Grodziec, dnia 16 grudnia 2015 roku RG.6220.4.13.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie a

Informacja o wpólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015R. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 GRUDNIA /PIĄTEK / 2015 ROKU O GODZ. 09:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA;

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC. 1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – DNIA 17 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015 ROKU GODZ. 13:30. Przewodniczący Komisji...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 R. &

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.4.10.2015 o zakończeniu postępowania.

Grodziec, dnia 03 grudnia 2015 roku RG.6220.4.10.2015 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

GRODZIEC, DNIA 30 LISTOPADA 2015 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC /OBJAZDOWE POSIEDZENIE W SPRAWIE DRÓG/ 1)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – 3 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015...

Zatrzymaj banner przewijany