UA-138678613-1

Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.35.2017 Grodziec, dnia 06.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 21 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.34.2017 Grodziec, dnia 15.11.2017 r. &nb

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Zatrzymaj banner przewijany