UA-138678613-1

Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 14.12.2018 r. OR.0002.3.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 21 grudnia 2018 roku /

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 19 GRUDNIA 2018 R.

Grodziec, dnia 14.12. 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 GRUDNIA /ŚRODA/ 2018 ROKU O GODZ. 15:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁ&O

Dyżur przewoniczącego Rady Gminy

D Y Ż U R Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00 w pokoju nr 16 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w ...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” w ramach tzw. „Małego grantu”.

Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 07 grudnia 2018 r. IP.525.4.2018 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 27.11.2018 r. OR.0002.2.2018  

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Grodziec, dnia 07.11.2018 r. OR.0002.47.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VII

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 15 LISTOPADA 2018 R.

Grodziec, dnia 07 listopada 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA

Zatrzymaj banner przewijany