UA-138678613-1

Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 30.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 30 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2019 ROKU O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH. Przewodnicząca Komisji /-/ Agata Różańska

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.12.2019 r.

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 18 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27.12.2019 r.

Grodziec, dnia 10 grudnia 2019 roku I N F O R M A C J A INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 GRUDNIA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZINIE 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Dawid Lat

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje można u

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 3.12.2019 r. OR.0002.13.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 13.12.2019 r.

Grodziec, dnia 3 grudnia 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUB&Oa

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego - 02.12.2019 r.

Grodziec, dnia 25 listopada 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU O GODZ.

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29.11.2019 r.

Grodziec, dnia 21 listopada 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 LISTOPADA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29.11.2019 r.

Grodziec, dnia 20 listopada 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 LISTOPADA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z dniu 28.11.2019 r.

Grodziec, dnia 20 listopada 2019 roku ZAWIADOMIENIE PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 28 LISTOPADA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL.

Zatrzymaj banner przewijany