UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 WRZEŚNIA /WTOREK/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17; 6

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku OR.0002.23.2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 23 września 2020 roku

Grodziec, dnia 15 września 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 23 września 2020 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślub&o

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”

Grodziec, dnia 10.09.2020 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 25.09.2020 r.

Grodziec, dnia 10 września 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 9.00. Przewodnicząca Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 07.09.2020 r.

GRODZIEC, DNIA 31 SIERPNIA 2020 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 7 WRZEŚNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 16.00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego - 01.09.2020 r.

Grodziec, dnia 27 sierpnia 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 WRZEŚNIA (WTOREK) 2020 ROKU O GODZ. 10:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓW

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 01.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 1 WRZEŚNIA (WTOREK) 2020 ROKU O GODZ. 10:30 W SALI ŚLUBÓW ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH. KOMISJA W RAMACH POSIEDZENIA OD GODZINY 11:00 PLANUJE RÓWNIEŻ WIZYTYW PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GRODZIEC POD KATEM PRZYGOT

Zatrzymaj banner przewijany