UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11.08.2020 r. do 01.09.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Szczegółowe informacje można uzyskać...

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 10 sierpnia 2020 roku. OR.0002.22.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kaden

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)

Wójt Gminy Grodziec, przypomina, że obecnie nie ma konieczności składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500+). Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w oparciu o wnioski złożone po 1 lipca 2019 r., zostały wydane aż do 31 maja 2021 r. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ponawiania wniosku o świadczenie...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21.07.2020 r.

GRODZIEC, DNIA 13 LIPCA 2020 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 21 LIPCA /WTOREK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 6.07.2020 roku OR.0002.21.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/ z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 22.07.2020 r.

Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LIPCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODS

Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku. OR.0002.20.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 7 lipc

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie „DOBRY START” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy Grodziec informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia” DOBRY START” na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane: - elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, - tradycyjnie (w wersji papierowej)...

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie...

Informacja dotycząca składania wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego...

Zatrzymaj banner przewijany