UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej

GRODZIEC, DNIA 23 MARCA 2020 ROKU Z A W I A D O M I E N I E W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27.03.2020 r.

Grodziec, dnia 20 marca 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 27 marca 2020 roku o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubó

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W ROKU 2020.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Grodziec ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania osób na członków...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19.03.2020 r.

GRODZIEC, DNIA 12 MARCA 2020 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 MARCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

Zawiadomienie o kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Grodziec, dnia 21 lutego 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że w dniach 28 lutego 2020 roku, 2 marca 2020 roku, 4 marca 2020 roku oraz 6 marca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec przeprowadzi kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu zgodnie z uchwałą nr XV/115/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego...

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 13 lutego 2020 r. OR.0002.15.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji n

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 19.02.2020 r.

Grodziec, dnia 13 lutego 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LUTEGO /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY...

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 18.02.2020 r.

Grodziec, dnia 11 lutego 2020 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU /WTOREK/ GODZ. 9.00. Przewodnicząca Komisji /-/ Aneta Dąbek

Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.14.2020 Grodziec, dnia 20 stycznia 2020 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC &nb

Zatrzymaj banner przewijany