UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.12.2019 Grodziec, dnia 20.11.2019 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ z w o ł u j ę XII sesję

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 25.11.2019 r.

Grodziec, dnia 18 listopada 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 LISTOPADA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W S

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Hołdzie Nowonarodzonemu- Grodzieckie Kolędowanie 2019”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni Grodziec” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Kwiatowa 10, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „W Hołdzie Nowonarodzonemu- Grodzieckie Kolędowanie 2019” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki! 3”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki !3” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 29.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE D11NIA 29 LISTOPADA (PIĄTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodnicząca Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25.10.2019 r.

Grodziec, dnia 16 października 2019 roku Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 25 października 2019 roku o godz.

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 16.10.2019 r.

Grodziec, dnia 9 października 2019 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 PAŹDZIERNIKA /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

Zatrzymaj banner przewijany