UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.11.2019 Grodziec, dnia 9 października 2019 roku MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ zwołuję XI ses

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Konińskim

Poniżej link do naszej strony internetowej, na której lista jest na bieżaco aktualizowana: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Konińskim

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego z dnia 07.10.2019 r. na dzień 09.10.2019 r.

GRODZIEC, DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego - 07.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 7 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 2019 ROKU O GODZ. 09:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY W GRODŹCU ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. Przewodniczący Komi

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 08.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 8 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodnicząca Komisji /-/ An

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 04.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 4 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

Grodziec, dnia 26.09.2019 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z dniu 27.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 27 WRZEŚNIA (PIĄTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH. Przewodnicząca Komisji /-/ Agata Różańska

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 września 2019 roku o godz. 14.00

GRODZIEC, DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2019 ROKU W SALI ŚL

Zatrzymaj banner przewijany