UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie „DOBRY START” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy Grodziec informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia” DOBRY START” na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane: - elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, - tradycyjnie (w wersji papierowej)...

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie...

Informacja dotycząca składania wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego...

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Grodziec. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 22.06.2020 r.

Grodziec, dnia 10 czerwca 2020 roku ZAWIADOMIENIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2020 ROKU O GODZINIE 15:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Dawid Latański

Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego - 18.06.2020 r.

Grodziec, dnia 10 czerwca 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 CZERWCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRO

12 czerwca 2020 roku - Urząd Gminy w Grodźcu nieczynny

INFORMACJA Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grodziec nr OR.120.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu

Otwarty Konkurs: „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportuw Gminie Grodziec”.

Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku OR.0002.19.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/ z w o ł u j ę XIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 10 czerwca 2020 roku /tj.

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 10.06.2020 r.

Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 CZERWCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU, PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSK

Zatrzymaj banner przewijany