UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Grodziec, dnia 23 kwietnia 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 - 580 GRODZIEC: - KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKUPUBLICZNEGO DNIA 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00. Przewodniczący...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy...

Otwarty Konkurs: ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 02.04.2019 r. do 24.04.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania...

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 21.03.2019 r. OR.0002.6.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 29 marca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 26 MARCA 2019 R.

Grodziec, dnia 19 marca 2019 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 MARCA /WTOREK/ 2019 ROKU O GODZ. 13:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; KOMISJA...

Otwarty Konkurs: ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2019”

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2019”

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.5.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 22 lutego 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek obrad: Otwarcie...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 20 LUTEGO 2019 R.

Grodziec, dnia 14 lutego 2019 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW...

Zatrzymaj banner przewijany