Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 14.12.2018 r. OR.0002.3.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 21 grudnia 2018 roku /tj. piątek/ o godz. 11.00 w Sali Bankietowej przy ul. Zwierzynieckiej...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 19 GRUDNIA 2018 R.

Grodziec, dnia 14.12. 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 GRUDNIA /ŚRODA/ 2018 ROKU O GODZ. 15:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH; KOMISJA...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie placu targowego w zakresie wykonania stanowisk handlowych pod wiatą o konstrukcji stalowej, stanowisk handlowych na wolnym powietrzu, budowy szaletu oraz parkingu dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 327/4 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 11 grudnia 2018 roku IP.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia...

Dyżur przewoniczącego Rady Gminy

D Y Ż U R Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00 w pokoju nr 16 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w biurze...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” w ramach tzw. „Małego grantu”.

Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 07 grudnia 2018 r. IP.525.4.2018 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie Na...

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 27.11.2018 r. OR.0002.2.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 3 grudnia 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz.13.00 w sali ślubów Urzędu...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Grodziec wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

OR.0002.1.2018 Grodziec, dnia 14.11.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Grodziec wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku zapraszam na I sesję Rady Gminy Grodziec, która...

Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Grodziec, dnia 07.11.2018 r. OR.0002.47.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 15 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30 w sali ślubów Urzędu...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 15 LISTOPADA 2018 R.

Grodziec, dnia 07 listopada 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY...

Zatrzymaj banner przewijany