UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 18.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 18 CZERWCA (WTOREK) 2019 ROKU O GODZ. 9:00 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. Przewodnicząca Komisji /-/ Aneta Dąbek

Otwarty Konkurs: „Druhowie z integrajcą za pan brat - Gminne zawody sportowo-pożarnicze formą integracji i rozwoju społeczności lokalnej”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Druhowie z integrajcą za pan brat - Gminne zawody sportowo-pożarnicze formą integracji i rozwoju społeczności lokalnej”.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 06.06.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 6 CZERWCA (CZWARTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC. Przewodnicząca Komisji /-/ Aneta Dąbek

Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 27.05.2019 r. OR.0002.8.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/ z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 11 czerwca 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 13.00

GRODZIEC, DNIA 23 MAJA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 3 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 13.00. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych /-/...

Otwarty Konkurs: ”Lokalnie i Tradycyjnie”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Lokalnie i Tradycyjnie”.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 15.00

GRODZIEC, DNIA 22 MAJA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 29 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/ Kamil Rezler ...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2019 roku o godz.13.00

Grodziec, dnia 22 maja 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2019 roku o godz.13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec. Celem posiedzenia...

Zatrzymaj banner przewijany