Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.35.2017 Grodziec, dnia 06.12.2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875/. z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 21 grudnia 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00 w sali ślubów w Urzędzie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie drogi w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 267, 269, 293, 294 obręb Królików do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie zażalenia na Postanowienie Starosty Konińskiego nr WN.6123.1245.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257) ZAWIADAMIAM że w dniu 30 listopada...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 05 GRUDNIA 2017 ROKU

Grodziec, dnia 29 listopada 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 GRUDNIA /WTOREK/ 2017 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 21 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie przepisów art. 10 §1 oraz...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.34.2017 Grodziec, dnia 15.11.2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875/. z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 23 listopada 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00 w sali ślubów w...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 20 LISTOPADA 2017 ROKU

Grodziec, dnia 13 listopada 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LISTOPADA /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU,...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 07.11.2017 r. do 28.11.2017 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec...

Zatrzymaj banner przewijany