UA-138678613-1

Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Grodziec, dnia 21 lutego 2020 roku Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że w dniach 28 lutego 2020 roku, 2 marca 2020 roku, 4 marca 2020 roku oraz 6 marca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec przeprowadzi kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu zgodnie z uchwałą nr XV/115/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego...

Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 13 lutego 2020 r. OR.0002.15.2020 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./ z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji n

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec - 19.02.2020 r.

Grodziec, dnia 13 lutego 2020 roku INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LUTEGO /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY...

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 18.02.2020 r.

Grodziec, dnia 11 lutego 2020 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU /WTOREK/ GODZ. 9.00. Przewodnicząca Komisji /-/ Aneta Dąbek

Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.14.2020 Grodziec, dnia 20 stycznia 2020 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC &nb

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 30.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 30 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2019 ROKU O GODZ. 10:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH. Przewodnicząca Komisji /-/ Agata Różańska

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.12.2019 r.

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2019 R. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 18 GRUDNIA /ŚRODA/ 2019 ROKU

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27.12.2019 r.

Grodziec, dnia 10 grudnia 2019 roku I N F O R M A C J A INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 27 GRUDNIA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZINIE 8:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Dawid Lat

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje można u

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 3.12.2019 r. OR.0002.13.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

Zatrzymaj banner przewijany