Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 23 LUTEGO 2018 ROKU

Grodziec, dnia 15 lutego 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 LUTEGO /PIATEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.37.2018 Grodziec, dnia 15.02.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.). z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 23 lutego 2018 roku / tj. piątek / o godz. 13.30 w sali ślubów Urzędu...

Informacja

Grodziec, 13.02.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 14 lutego2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 16 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00. /-/ Anna Andrzejewska Wójt Gminy Grodziec

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.02.2018 r. do 27.02.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.5 Ochrona Przyrody Podziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.5 Ochrona Przyrody Podziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina Grodziec działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014...

Informacja dla rolników

Informacja Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku Termin składania wniosków od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia...

Informacja - Punktu Bezpłatnej Obsługi Prawnej

Grodziec, 23.01.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 26 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00. /-/ Anna Andrzejewska Wójt Gminy Grodziec

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.36.2017 Grodziec, dnia 10.01.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.). z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 18 stycznia 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali ślubów...

Zatrzymaj banner przewijany