UA-138678613-1

Komunikaty

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

OR.0002.23.2020

 

                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC                      

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 30 września 2020 roku /tj. środa/ o godz. 9.00

w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego
  i stanie realizacji zadań oświatowych oraz zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 8. Propozycje budżetowe na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 169 oraz 173 obręb Borowiec Stary.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Grodziec
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie w roku 2021".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec
  na lata 2020 – 2035.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

 

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.09.2020
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Szynkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 154
01 października 2020 07:43 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [protokoly_xxiii_sesja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2020 14:11 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2020 14:11 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany