UA-138678613-1

Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin RG.271.11.2011

Grodziec, dn. 25.11.2011 RG.271.11.2011 Grodziec: Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin,

Konkurs - zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Konkurs - zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536), Rozporządzenia Ministra...

Zatrzymaj banner przewijany