UA-138678613-1

Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.12.2014

Grodziec, dnia 30 grudnia 2014 roku RG.271.12.2014 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekracz

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.10.2014

Grodziec, 2014-10-10 RG.271.10.2014 Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych Numer ogłoszenia: 336712 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowią

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2014/2015 RG.271.7.2014

Grodziec, 2014-08-29 RG.271.7.2014 Grodziec: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2014/2015. Numer ogłoszenia: 288058 - 2014; data zamieszcze

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie RG.271.6.2014

Grodziec, dn. 14.08.2014 RG.271.6.2014 Grodziec: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie Numer ogłoszenia: 271638 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie RG.271.5.2014

Grodziec, dn. 25.07.2014 RG.271.5.2014 Grodziec: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie Numer ogłoszenia: 249822 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszeni

Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie RG.271.4.2014

Grodziec, dn. 25.07.2014 RG.271.4.2014 Grodziec: Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie Numer ogłoszenia: 249166 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Z

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami - etap I

Grodziec, dn. 26.06.2014 RG.271.3.2014 Grodziec: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami - etap I Numer ogłoszenia: 214962 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zatrzymaj banner przewijany